dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

piątek, 16 września 2011

Sprzedaż - obowiązki sprzedawcy, kupującego oraz cena

 

Strony umowy sprzedażyStroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.

 

Przedmiot umowy sprzedaży


Przedmiotem umowy sprzedaży, a więc świadczenia sprzedawcy mogą być:

  • rzeczy oznaczone indywidualnie bądź tylko co do gatunku
  • energie: elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna
  • prawa majątkowe zbywalne
  • zespoły rzeczy i praw 
Przy czym rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży nie musi stanowić własności sprzedawcy. Oprócz tego przedmiot umowy sprzedaży nie musi mieć ściśle skonkretyzowanej postaci w chwili zawierania umowy ale może dotyczyć rzeczy mającej powstać w przyszłości.

Ponadto ustawodawca polski wprowadził pewne ograniczenia co do przedmiotu sprzedaży. Nie mogą być przedmiotem umowy sprzedaży np. zabytki historyczne o dużym znaczeniu dla całego narodu. Istnieją też kategorie rzeczy, co do których potrzebne jest spełnienie dodatkowych formalności, jak np. broń palna czy narkotyki.

 

 

Cena


Kupujący jest obowiązany do zapłaty sumy pieniężnej (ceny) określonej - w zakresie obrotu krajowego - co do zasady w walucie polskiej, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży (czyli cena ma być ekwiwalentna). 
Ekwiwalentność ceny jest rozumiana subiektywnie i może odbiegać od obiektywnej wartości rzeczy.

 

 

Obowiązki stron umowy sprzedaży


Obowiązki sprzedawcy (art. 535 kc):

  • obowiązek przeniesienia własności sprzedawanej rzeczy na kupującego
  • obowiązek wydania rzeczy kupującemu


Obowiązki kupującego:
 
  • obowiązek zapłaty ceny
  • obowiązek odebrania kupionej rzeczy


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz