dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

sobota, 24 września 2011

Skuteczne sposoby motywowania pozafinansowego


Nie każdy pracodawca ma możliwość zaoferowania swoim pracownikom najwyższych wynagrodzeń na rynku. Nie zawsze też największą motywacją dla pracowników jest wysoka prowizja, służbowy samochód czy sponsorowany przez firmę wyjazd do tropików.

Istnieją skuteczne niekosztowne sposoby motywowania pracowników,poniżej znajdziesz 8 z nich.

 
Tworzenie partnerstwa w zespole

Jednym z najważniejszych czynników motywacyjnych jest odpowiednie podejście szefa sprzedaży do podległych handlowców, a podstawą stabilnego zespołu jest dobra atmosfera i prawidłowe relacje między pracownikami. Czynniki te warte są więcej niż niejedna podwyżka.
Szef sprzedaży, który nie umie znaleźć czasu, żeby w trakcie pracy usiąść ze swoim podwładnym i porozmawiać o jego pozazawodowym życiu, nie zbuduje dobrego zespołu i nie stworzy partnerskiej atmosfery. Ponadto przedstawiciele handlowi, którzy są traktowani nie tylko jak sprzedawcy, pracują chętniej i wydajniej. Przełożeni muszą im uświadamiać, że sprzedaż nie jest jedynym celem ich pracy. Handlowcy są także "oczami i uszami firmy", którzy dostarczają informacji i najlepiej potrafią ocenić sytuację na rynku. Są też specjalistami PR, budującymi obraz firmy w oczach klientów i konkurencji. Rolą szefa sprzedaży jest przypominanie im o tych zadaniach, a także wymaganie ich realizowania. Stawianie handlowcom takich celów chroni przed wypaleniem i zwiększa poczucie ich własnej wartości.


Stworzenie poczucia rozwoju

Gdy tylko jest to możliwe, należy wytyczać ścieżki kariery swoim podwładnym. Informować o nich i sprawdzać, czy te zamierzenia im odpowiadają.


Wspólne definiowanie celów

Ważne jest, by handlowiec uczestniczył w ustalaniu celów i tym samym czuł się współodpowiedzialny za ich wielkość i realizację. Pracownik nie będzie w przyszłości kwestionował ustaleń, na które wcześniej zgodził się w rozmowie z przełożonym. Warunkiem takiej świadomej zgody jest przeprowadzenie rozmowy w otwarty dla obu stron sposób oraz partnerskie relacje panujące pomiędzy szefem a sprzedawcą.Inspirowanie zdrowego współzawodnictwa

Współzawodnictwo z reguły jest rzeczą przyjemną, pod warunkiem jednak, że opiera się ono na zdrowych zasadach. Warto tworzyć rankingi, które wyróżniają najlepszych i ostrzegają najsłabszych. Należy nie zapominać, że zarówno w przypadku tych wyróżniających się przedstawicieli handlowych, jak i tych, którzy którym nie wiedzie się najlepiej, rankingi te mają motywować, a nie wywoływać strach.


Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

Każdy, kto przeżył strach przed utratą pracy, wie jak trudno się wtedy pracuje. W takim okresie wszystkie działania pracownika są podporządkowane zmniejszeniu poczucia zagrożenia. Nie ma miejsca i czasu na satysfakcję z wykonywanych zadań. Ponadto niezwykle ważne jest zapewnienie dobrej organizacji pracy. Handlowcy, którzy postrzegają firmę jako uporządkowaną i prawidłowo zarządzaną, szanują swoich przełożonych i zyskują wiarę w sens swoich działań.


Podnoszenie poczucia wartości pracowników

Listy i maile z podziękowaniem, pochwały wyrażane indywidualnie lub na forum, dowody uznania przekazywane w codziennej rozmowie nie kosztują nic, a dodają skrzydeł prawie każdemu pracownikowi. Warto też zmieniać ich formę oraz dostosowywać ją do indywidualnych preferencji podwładnych. Są bowiem osoby, które uwielbiają być pochwalone przed całym zespołem, ale są też i tacy, dla których byłaby to sytuacja krępująca i nieprzyjemna. Dobrym wyróżnieniem jest poproszenie przedstawiciela handlowego o wykonanie specjalnych zadań lub o zajęcie się prestiżowymi, kluczowymi klientami. Jest to prawdziwy wyraz uznania dla kompetencji i możliwości pracownika.


Walka z monotonią

Szef sprzedaży powinien urozmaicać pracę swoich podwładnych, chroniąc ich przed wypaleniem. Handlowiec, który oderwie się od codziennych wizyt u klientów, nabierze nowej ochoty do pracy, tym samym jest bardziej skuteczny.
 

Szef jako wzór do naśladowania

Szef sprzedaży, który sam jest zmotywowany do pracy, pozytywnie wpływa na swoich handlowców. Tylko taki przełożony jest w stanie popchnąć podwładnych do działania, namówić do zwiększenia wysiłków i pokonywania trudności.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

Kryzys - kłamstwo mediów

Przed kilkuset laty ludzie zakopywali swoje skarby w ogrodach, zaś aksamitne sakiewki wypełnione monetami chowali w pościeli. Wydawałoby się, że to zamierzchłe czasy, jednak nigdy nie wiadomo, co nam pisane...

Nabierzmy dystansu do słowa "KRYZYS" !

,,Będzie coraz gorzej,, - takimi nagłówkami straszą nas wszystkie media już od kilku miesięcy. Kiedy z polskich banków klienci zaczęli wycofywać oszczędności; łącznie blisko 4 mld złotych, media szokowały nas czarnymi scenariuszami. Bankructwo! Upadek systemu finansowego! Nadchodzą ciężkie czasy!


Dlaczego bez namysłu wierzymy w to co chcą nam weprzeć media i poddajemy się psychozie strachu ?!

 Dopuśćmy do głosu rozsądek i zastanówmy się, jak sobie radzić w trudniejszych czasach. W istocie mamy przejściowy kryzys, ale nie pierwszy i nie ostatni. Dla nas ta sytuacja nie musi oznaczać spadku poziomu sprzedaży. Najważniejsze, by zachować spokój. Przecież naturalną koleją rzeczy jest , że gospodarka rozwija się sinusoidalnie, a giełdowe indeksy to nie fasola, nie pną się wiecznie w górę!!!

Nowa sytuacja wymaga  nowych inicjatyw w całym procesie sprzedaży i obsługi klienta. Być może nowe sposoby pozyskiwania klientów oraz kolejne akcje promocyjne będą niewystarczające. Zarówno dla zarządzających sprzedażą, jak i samych sprzedawców, to czas na większą, niż dotychczas twórczość i nowe, ciekawsze  pomysły.

W procesie tworzenia nowych rozwiązań warto włączyć klienta. To on będzie głośno mówił o ograniczeniach, jakie stawia mu obecna sytuacja, o swoich potrzebach i pragnieniach. O ile specjaliści w zakresie sprzedaży w hierarchii wartości wymieniają jakość, o tyle dla klienta dziś inne aspekty mogą być ważniejsze; szybkość dostawy, indywidualne podejście, stały serwis, czy jeszcze inne.

Wiele branż definiuje dziś zjawisko nasycenia rynku, ale czy rzeczywiście tak jest? Wielokrotnie odnoszono się do badań publikowanych w prasie, po czym okazywało się, że można dotrzeć do zupełnie nowego segmentu i rynek znów dawał ogromne możliwości.

Bez wątpienia więcej uwagi musimy obecnie poświęcić analizie konkurencji, dla sprzedawcy to nie tylko wiedza o stanie rzeczy, ale przecież inspiracja.
Z dużą wiarą podchodzę do przyszłości handlowców, gdyż jest to najbardziej kreatywna, zmotywowana i przebojowa grupa zawodowa. Sprzedawcy od zawsze szukali sposobu na zwiększenie sprzedaży w każdym, następującym po sobie miesiącu i łatwiej będzie im odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Poza praktykowaniem sprawdzonych już technik, warto inwestować w proces dokształcania. Wiele firm szkoleniowych posiada jeszcze wolne miejsca na szkolenia menadżerskie i sprzedażowe, dofinansowane ze środków unijnych.

Trud tworzenia innowacyjnych form sprzedaży, wzbogacony świeżą wiedzą, zostanie z pewnością nagrodzony zwiększeniem wyniku finansowego.
Zatem, kiedy oswoiliśmy się już z szokującym terminem KRYZYS, ze stoickim spokojem pomyślmy o nowym podejściu do sprzedaży i obsługi klienta i bierzmy się do pracy.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

piątek, 16 września 2011

Rodzaje sprzedaży


 

Szczególne rodzaje sprzedaży

 

 

Sprzedaż na ratyPodstawowe cechy tego rodzaju sprzedaży to:

 • sprzedawcą musi być profesjonalista (osoba zawodowo trudniąca się sprzedażą), kupującym - osoba fizyczna
 • profesjonalista musi zawrzeć umowę w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa
 • przedmiotem sprzedaży może być wyłącznie rzecz ruchoma
 • świadczenie umowne kupującego powinno być rozłożone w czasie, czyli cena jest płatna w ratach
 • świadczenie umowne sprzedawcy, a mianowicie wydanie rzeczy powinno być spełnione przed całkowitym spełnieniem świadczenia wzajemnego kupującego

 

 

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej


Strony mogą zamieścić w umowie zastrzeżenie własności sprzedanego przedmiotu na rzecz sprzedawcy aż do chwili zapłaty ceny (pactum reservati dominii), skutkiem czego zastrzeżenie własności nie bezpodstawnie uważa się za sposób zabezpieczenia wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny.

 

 

Sprzedaż z prawem odkupu


Do umowy sprzedaży strony mogą wprowadzić postanowienie, że sprzedawca ma uprawnienie odkupienia od kupującego przedmiotu sprzedaży, aby stać się ponownie jego właścicielem (dochodzi wówczas do powstania prawa akcesoryjnego). Zastrzeżenie prawa odkupu może pełnić funkcję zabezpieczającą, jednakże wiąże się z pewnym ryzykiem dla sprzedawcy, ponieważ - jako skuteczne tylko między stronami - nie pozbawia kupującego faktycznej możności wykonywania wszelkich praw właściciela, które mu w pełni przysługują, a w tym np. sprzedaży rzeczy osobie trzeciej.

 

 

Sprzedaż z prawem pierwokupu


Prawo pierwokupu, ogranicza uprawnionego (właściciela) co do swobody rozporządzania przedmiotem sprzedaży. Prawo pierwokupu może wypływać bądź z przepisu prawa (ustawowe prawo pierwokupu), bądź z czynności prawnej (umowne prawo pierwokupu może zostać zastrzeżone np. w umowie sprzedaży, darowizny, dzierżawy, najmu). Prawo pierwokupu nie może być zastrzeżone na wypadek innej umowy niż sprzedaż (np. umowy darowizny przy czym może mieć w niej swe źródło). Prawo pierwokupu stanowi zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie oznaczonej rzeczy w razie, gdyby rzecz ta była komukolwiek sprzedawana. Obowiązek respektowania tego uprawnienia spoczywa na sprzedawcy rzeczy.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

Sprzedaż - obowiązki sprzedawcy, kupującego oraz cena

 

Strony umowy sprzedażyStroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.

 

Przedmiot umowy sprzedaży


Przedmiotem umowy sprzedaży, a więc świadczenia sprzedawcy mogą być:

 • rzeczy oznaczone indywidualnie bądź tylko co do gatunku
 • energie: elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna
 • prawa majątkowe zbywalne
 • zespoły rzeczy i praw 
Przy czym rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży nie musi stanowić własności sprzedawcy. Oprócz tego przedmiot umowy sprzedaży nie musi mieć ściśle skonkretyzowanej postaci w chwili zawierania umowy ale może dotyczyć rzeczy mającej powstać w przyszłości.

Ponadto ustawodawca polski wprowadził pewne ograniczenia co do przedmiotu sprzedaży. Nie mogą być przedmiotem umowy sprzedaży np. zabytki historyczne o dużym znaczeniu dla całego narodu. Istnieją też kategorie rzeczy, co do których potrzebne jest spełnienie dodatkowych formalności, jak np. broń palna czy narkotyki.

 

 

Cena


Kupujący jest obowiązany do zapłaty sumy pieniężnej (ceny) określonej - w zakresie obrotu krajowego - co do zasady w walucie polskiej, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży (czyli cena ma być ekwiwalentna). 
Ekwiwalentność ceny jest rozumiana subiektywnie i może odbiegać od obiektywnej wartości rzeczy.

 

 

Obowiązki stron umowy sprzedaży


Obowiązki sprzedawcy (art. 535 kc):

 • obowiązek przeniesienia własności sprzedawanej rzeczy na kupującego
 • obowiązek wydania rzeczy kupującemu


Obowiązki kupującego:
 
 • obowiązek zapłaty ceny
 • obowiązek odebrania kupionej rzeczy


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

Sprzedaż - co to w ogóle jest ?


 Sprzedaż

  – umowa cywilna, w której: ...sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art.535 kc)


 

Charakterystyka umowy sprzedaży


Sprzedaż jest umową:

 • konsensualną (z wyjątkiem sprzedaży rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku lub rzeczy przyszłych, gdzie sprzedaż jest umową realną - art. 155 § 1, 2 kc)
 • odpłatną
 • wzajemną (art. 487 § 2 kc)
 • zobowiązującą, z reguły wywołuje też skutki rozporządzające (art. 155, 510, 1052 kc)
 • kauzalną

 

 

Forma umowy

 

 • jeżeli przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo, wymagana jest forma pisemna z podpisami stron poświadczonymi notarialnie (art. 75 § 1 kc) (pod rygorem nieważności - ad solemnitatem)
 • jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spadek, wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 158 i 237 kc w związku z art. 75 § 4 kc oraz art. 1052 § 3 kc) (pod rygorem nieważności - ad solemnitatem)
 • jeżeli przy sprzedaży zastrzeżono prawo własności rzeczy sprzedanej, a rzecz została wydana kupującemu, to zastrzeżenie takie powinno być potwierdzone pismem (art. 590 kc); skuteczność zastrzeżenia wobec wierzycieli kupującego zależy od tego, czy pismo ma datę pewną (art. 81 kc)
 • przy sprzedaży na raty zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności ceny może być dokonane tylko na piśmie przy zawarciu umowy (art. 586 § 1)
 • jeżeli umowa sprzedaży wymagała szczególnej formy, a sprzedawca na jej podstawie wykonuje zastrzeżone w niej prawo odkupu, musi zachować tę samą formę (art. 593 § 2 kc)

 

 

Elementy umowy sprzedaży


Postanowienia istotne przedmiotowo (Essentialia negotii), czyli elementy konstrukcyjne niezbędne do zakwalifikowania konkretnej umowy jako umowy sprzedaży to:

 • określenie stron
 • określenie przedmiotu świadczeń stron
 • określenie ceny
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,


Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa 
(ang. mail order- jedna z form sprzedaży detalicznej.
Kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia - drogą pocztową, telefonicznie lub poprzez internet. 

Wyboru towaru lub usługi dokonuje się na podstawie katalogu, przysłanej do klienta oferty (ang. mailling) bądź też za pośrednictwem strony internetowej.

Wybrany towar dostarczany jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zapłata następuje w formie przedpłaty (przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej), pobrania (ang. cash on delivery COD) lub z odroczonym terminem płatności.

Ten rodzaj sprzedaży skierowany jest głównie do mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do pełnej oferty towarowej jest ograniczony, choć oczywiście korzystają z niego klienci bez względu na miejsce zamieszkania.

 

Zalety

 

 • możliwość zakupu towarów pomimo ich niewystępowania na rynku lokalnym,
 • czas na przeanalizowanie oferty, cen i na podjecie decyzji,
 • często atrakcyjne ceny, promocje i dodatkowe prezenty.

 

 

Wady

 

 • konieczność parodniowego oczekiwania na wybrany towar,
 • brak fizycznego kontaktu z towarem co utrudnia dokonanie wyboru i sprawdzenie jakości,
 • niebezpieczeństwo oszustw.


Ceny produktów oferowanych w sprzedaży wysyłkowej nie różnią się zasadniczo od cen handlu detalicznego. Spowodowane jest to wysokimi kosztami akcji reklamowych, druku katalogów, kosztami przygotowania przesyłki oraz kosztami przesłania towaru do klienta. Wyjątkiem jest sprzedaż za pośrednictwem internetu, który obniża koszty związane z reklama i drukiem katalogów.


Polskie prawo w szczególny sposób chroni klientów sprzedaży wysyłkowej pozwalając im, pod pewnymi warunkami, na zwrot towarów w ciągu 10 dni od ich odebrania.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.skuteczna-sprzedaz.blogspot.com

Sprzedaż bezpośrednia


Sprzedaż bezpośrednia
(ang. direct sale


 – jedna z form sprzedaży detalicznej. 
Polega ona na dotarciu przez sprzedawcę bezpośrednio do potencjalnego klienta w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w czasie specjalnie zorganizowanego wyjazdu "turystycznego". Wywodzi się ona z handlu prowadzonego poprzez domokrążców – komiwojażerów. 

Charakterystyka kontaktu z klientem


W dobie kiedy podaż przewyższa popyt sprzedawca stara się nadać oferowanemu towarowi cechy szczególne, które mają stworzyć wrażenie wyjątkowości, przez co skłonić potencjalnego klienta do zakupu.

Stosuje się tu następujące formy argumentacji:


 • oferowany towar jest produktem wyjątkowo innowacyjnym,
 • oferowany towar jest dostępny tylko w tej formie sprzedaży,
 • oferowany towar ma znacznie niższą cenę niż na półce sklepowej.


W przypadku towaru oferowanego wyłącznie w tej formie sprzedaży ceny są wyższe niż ceny podobnych produktów oferowanych w sklepach, a przedstawiana argumentacja nie musi polegać na prawdzie.
Sprzedawca może też uzyskać pożądany efekt dzięki pełnej informacji o produkcie, niedostępnej w normalnej sprzedaży sklepowej.

 

 

Aspekty prawne


Sprzedawcy zazwyczaj działają na swoje ryzyko i koszt, na podstawie umowy cywilno-prawnej z dostawcą towaru lub usługi. Dostawca zobowiązuje ich do zakupienia towaru oraz zbycia po określonej cenie. Często są zorganizowani w wielopoziomową sieć sprzedawców (ang. multi-level marketing).
W niektórych krajach wprowadzono ograniczenia w sprzedaży bezpośredniej. 

Polegają one na:

 • zakazie sprzedaży produktów bądź usług przez osoby nie będące pracownikami dostawcy,
 • zakazie sprzedaży produktów bądź usług nie będących własnością sprzedawcy, a więc zakazie zmuszania sprzedawcy do ich zakupu w celu dalszej odsprzedaży.


W Polsce towary zakupione w tej formie sprzedaży, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą być zwrócone sprzedającemu w ciągu 10 dni od daty zakupu, pod pewnymi warunkami, bez podania przyczyny zwrotu.

 

 

Obawy i zagrożenia


Organizacja sprzedawców w wielopoziomowe sieci (MLM) spotyka się z posądzeniem o stosowanie psychomanipulacji oraz technik socjotechnicznych lub metod stosowanych przez sekty.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.skuteczna-sprzedaz.blogspot.com